Al enkele jaren verzorgt Horn Tours tussen 1 september en 1 juli schoolvervoer naar Maaseik en Kinrooi. Er zijn diverse routes die verschillende plaatsen aandoen. De bus rijdt volgens de aangegeven tijden. Per halte is er een stoptijd van een minuut. Dit is ruim voldoende tijd om iedereen in/uit te laten stappen. Zorg ervoor dat je op tijd (5-10 min. ervoor) bij de halte aanwezig bent; de bus blijft niet wachten op iemand die te laat is.

Vertrektijden
’s Morgens wordt tijdens schooldagen vanuit diverse opstapplaatsen gereden. De leerlingen worden om 8:00 uur afgezet in de Stad, om 8:05 uur bij Campus en om 8:10 uur in Kinrooi.
’s Middags wordt om 16:28 uur vanuit de Stad en Kinrooi weer teruggereden naar de verzamelplaats op de Campus. Omstreeks 16.35 vertrekken de bussen richting huis. Op woensdag vertrekken de bussen om 12.08 uur vanuit de Stad en Kinrooi en 12.15 uur vanaf de Campus.

Aanmelden
Na afloop van het schooljaar vervalt de huidige vervoersovereenkomst. U dient voor 15 juli 2019 uw zoon of dochter aan te melden voor het schooljaar 2019 – 2020. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen zijn alleen mogelijk indien de capaciteit dit nog toelaat.
U meldt zich aan voor een geheel schooljaar, zijnde 10 maanden. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden excl. lopende maand van opzegging. Voor medische gronden, per direct schoolverlaten of soortgelijke redenen geldt 1 maand opzegtermijn.

Betaling(en)
Het jaarbedrag dient uiterlijk 1 augustus 2019 te zijn bijgeschreven op onze rekening. Wij bieden de mogelijkheid om deze kosten gespreid te betalen per doorlopende machtiging. Hiervoor wordt het totaalbedrag gedeeld over 10 maanden (aantal maanden dat er school is) en wordt per persoon per maand van uw rekening afgeschreven. Deze afschrijving is rond de 25e van de maand voorafgaand aan de maand van het vervoer.

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden over het schoolvervoer 2019 – 2020, stuurt u dan een mail.